Polityka prywatności

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://www.mistrzniceremonii.pl oraz wszystkich subdomen w obrębie serwisu.

2. Administratorem Serwisu i Twoich danych jest Bernadetta Kowalczyk.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy je i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

4. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

5. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje dotyczące takich danych jak imię i adres mailowy.
 2. Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. W przypadku formularza kontaktowego osadzonego na stronie dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz konkretnych usług wynikających z jego działalności. W niektórych przypadkach oznacza to powierzenie danych zewnętrznym serwisom.

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i rezygnacji z przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W celu modyfikacji lub usunięcia danych Administrator prosi o wysłanie wiadomości z informacją o zmienionych danych/żądaniem usunięcia.

7. Dane przechowywane są przez Administratora przez okres jednego roku.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SERWISAMI I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane osobom trzecim w celu pełnej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem (Klientem). Administrator wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. OVH.pl – w celu przetwarzania danych zamieszczonych na serwerze hostingowym

§ 4. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis, czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.

3. Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
 2. Optymalizacji korzystania z Serwisu
 3. Tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics
 4. Retargetowania reklam przy pomocy Pixela Facebooka
 5. Utrzymania sesji Użytkownika
 6. Dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych

4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w działaniach wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 5. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.